Happynomics

Een event van dNHAcademy

Happynomics

I.v.m. persoonlijke omstandigheden gaat de conferentie Happynomics op 28 oktober a.s. niet door. De aangemelde deelnemers ontvangen hiervan persoonlijk bericht.

De mogelijkheid bestaat om deze conferentie in zijn geheel of delen hiervan vanaf 2017. in company te boeken. Neem hiervoor contact op via info@denijsheijnen.nl of via contact


Het doel van Happynomics is het overdragen van de nieuwste kennis & inzichten op het gebied van Management en Organisatie. Vaak worden nieuwe inzichten beschreven in gecompliceerde Engelstalige artikelen en vakbladen. Happynomics wil op een begrijpelijke manier de nieuwste kennis aan haar deelnemers overdragen, zodat deelnemers dit zelf in de praktijk kunnen toepassen. Na afloop ontvangen alle deelnemers een Happynomics Certificaat van Deelname.

Sprekers

plus

Hans Heijnen

Dagvoorzitter

plus

Leo Bormans

Ambassadeur van Geluk

plus

Josette Dijkhuizen

Krachtbedrijf

plus

Maurits Bruel

Erasmus Happiness Economics Research Centre

plus

Maarten Schellens & Thijs Fokker

Hutten

plus

Paul Jansen

plus

René ten Bos

Radboud Universiteit

Programma

Hans Heijnen

Ontvangst

30mins

About Hans Heijnen

Ik coach en train mensen en begeleid organisaties. Dit doe ik vanuit mijn overtuiging dat mensen die op de juiste manier geraakt worden en echt vanuit zichzelf, van binnen uit in beweging komen, het verschil maken . Mensen zijn vanuit hun kern, hun ‘echte’ ik betrokken, ondernemend, verantwoordelijk en hebben behoefte aan menselijk contact en relaties of dit nu is met klanten, met partners of met collega’s. Deze kern is echter vaak verstopt, onzichtbaar, gedoofd en vooroordelen, veronderstellingen en verwachtingen staan relaties in de weg. De uitdaging waar ik voor staat is het mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van deze kern en het werken aan contact en relaties.

Hans Heijnen

Introductie Happynomics

15mins

About Hans Heijnen

Ik coach en train mensen en begeleid organisaties. Dit doe ik vanuit mijn overtuiging dat mensen die op de juiste manier geraakt worden en echt vanuit zichzelf, van binnen uit in beweging komen, het verschil maken . Mensen zijn vanuit hun kern, hun ‘echte’ ik betrokken, ondernemend, verantwoordelijk en hebben behoefte aan menselijk contact en relaties of dit nu is met klanten, met partners of met collega’s. Deze kern is echter vaak verstopt, onzichtbaar, gedoofd en vooroordelen, veronderstellingen en verwachtingen staan relaties in de weg. De uitdaging waar ik voor staat is het mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van deze kern en het werken aan contact en relaties.

René ten Bos

René ten Bos: ‘Bureaucratie en geluk’

Waarom is iedereen tegen bureaucratie en krijgen we er toch steeds meer van? Om deze vraag te beantwoorden moeten we nadenken over de aard van bureaucratie. Dit blijkt echter ingewikkeld te zijn: net als een inktvis ontglipt de bureaucratie aan iedereen die er grip op wil krijgen. Zij heeft zogezegd de aard van een ‘hyperobject’, iets wat zo alomvattend is dat we nooit het totaalbeeld ervan op ons netvlies kunnen krijgen. René ten Bos onderwerpt bureaucratie aan een filosofische analyse en beschrijft haar als de ecologie van de moderne mens: ze vormt ons en bepaalt wie we zijn, maar ze bedreigt ons ook. Bureaucratie is door en door menselijk, maar zet tegelijkertijd onze menselijkheid steeds weer op het spel. Maakt bureau- cratie mensen gelukkiger of juist ongelukkiger?

45mins

About René ten Bos

Organisatiedeskundige en hoog- leraar filosofie aan de Faculteit der Management- wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en gasthoogleraar aan The University of St. Andrews in Schotland.

Maurits Bruel

Maurits Bruel: ‘De gelukscase voor business’

Onderwerp is het onvermijdelijke falen van de huidige neiging om geluk als instrument te zien, instrument waartoe?
Wat oogst iemand die geluk zaait? Het alternatief voor de business case voor geluk s de gelukscase voor business. Maar hoe zou een gelukscase voor business eruit kunnen zien? Startend vanuit een historisch perspectief schets Maurits de ontwikkeling van de rol die geluk speelt in organisaties en maatschappij en wat dat betekent voor de toekomst.

45mins

About Maurits Bruel

Verbonden aan Erasmus Happiness Economics Research Centre en zette daar de opleiding “Rende- ment van Geluk” op. Daarnaast is hij al jarenlang ad- viseur en auteur op het gebied van familiebedrijven, waar geluk en geld elkaar voortdurend tegenkomen. Hij schreef een vijftal boeken en vele publicaties.

Thijs Fokker & Maarten Schellekens: Praktijkcasus ‘Hutten’

45mins

About

Hans Heijnen

Wrap up / Vragen

15mins

About Hans Heijnen

Ik coach en train mensen en begeleid organisaties. Dit doe ik vanuit mijn overtuiging dat mensen die op de juiste manier geraakt worden en echt vanuit zichzelf, van binnen uit in beweging komen, het verschil maken . Mensen zijn vanuit hun kern, hun ‘echte’ ik betrokken, ondernemend, verantwoordelijk en hebben behoefte aan menselijk contact en relaties of dit nu is met klanten, met partners of met collega’s. Deze kern is echter vaak verstopt, onzichtbaar, gedoofd en vooroordelen, veronderstellingen en verwachtingen staan relaties in de weg. De uitdaging waar ik voor staat is het mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van deze kern en het werken aan contact en relaties.

Hans Heijnen

Lunch en Intermezzo

90mins

About Hans Heijnen

Paul Jansen

Paul Jansen: ‘Geluk op het werk, tegen welke prijs?’

Binnen het gebied van Human Resource Manage- ment (HRM) domineert de laatste 15 jaar de aanpak van het “High-Performance” of “High-Involvement Management”. Door werknemers meer te betrekken bij het werk en de organisatie daarvan, hen meer verantwoordelijk te maken voor het werk, neemt hun werkplezier en werkbevlogenheid toe, en dat is dan weer goed voor de werkprestatie. Anders gezegd: wat goed is voor de werknemer is uiteindelijk goed voor de organisatie. Ook in de praktijk wordt deze slogan van de “happy, productive worker” veelvuldig gebruikt. In deze presentatie laat Paul Jansen zien dat dit type HRM inderdaad goed is voor geluk in het werk en voor prestaties, maar wel tegen een prijs: het werk wordt door- gaans intensiever onder dit type personeelsbeleid, en de gezondheid kan hierdoor onder druk komen te staan. HRM draagt bij aan stress. Systematische literatuurstudies, analyses op de hele beroepsbevolking en analyses over de tijd laten zien dat het beeld van de “happy, productive worker” aanpas- sing nodig heeft. Balans is misschien meer waard dan geluk.

45mins

About Paul Jansen

Binnen het gebied van Human Resource Manage- ment (HRM) domineert de laatste 15 jaar de aanpak van het “High-Performance” of “High-Involvement Management”.

Josette Dijkhuizen

Josette Dijkhuizen: ‘Succesvol en gelukkig ondernemen’

De presentatie gaat over persoonlijke kwaliteiten die van belang zijn voor succesvol ondernemerschap. Josette baseert haar bevindingen op literatuurstudie en interviews met ervaren ondernemers. Een antwoord op de vraag of succesvol ondernemerschap is aangeboren of aangeleerd wordt ook geformuleerd. Gebaseerd op weten-
schappelijke studies wordt een verdere verdieping aangebracht op werkvereisten en de invloed daarvan op stress, geluk en uiteindelijk succesvol ondernemerschap.

45mins

About Josette Dijkhuizen

Honorair hoogleraar ondernemerschaps- ontwikkeling, programmamanager ondernemerschap, spreker.

Hans Heijnen

Ronde Tafel tussen sprekers en deelnemers

30mins

About Hans Heijnen

Leo Bormans

Leo Bormans: ‘Rendement van Geluk’

Investeren in geluk, welzijn en levenskwaliteit is toch nog wat anders dan een ‘happy hour’ organiseren. Het kan de core-business van elke onderneming zijn. Het doel? Gelukkige klanten dankzij gelukkige werknemers in een gelukkige organisatie. Het rendement daarvan is zichtbaar op vele domeinen. Het goede nieuws? Geluk is een voor een deel maakbaar. Samen met de Universiteit van Leuven onderzocht Leo Bormans de impact van positieve interventies op ons welbevinden. We kunnen ingrijpen op ons geluk en dat van anderen. Over het duurzaam effect van deze benadering gaat ‘Het Rendement van Geluk’, aangevuld met de meest recente inzichten uit onderzoek naar hoopvolle leiders en managers.

45mins

About Leo Bormans

Auteur van de internationale bestsellers ‘The World Book of Happiness’ en ‘The World Book of Hope’. Hij reist de wereld over als Ambassadeur van Geluk. Voormalig Europees voorzit- ter Herman Van Rompuy schonk zijn boek zelfs aan alle wereldleiders en Nobelprijswinnaar Kofi Annan schreef de inleiding van zijn nieuwe boek.

http://www.leobormans.be

Hans Heijnen

Wrap up

45mins

About Hans Heijnen

Ik coach en train mensen en begeleid organisaties. Dit doe ik vanuit mijn overtuiging dat mensen die op de juiste manier geraakt worden en echt vanuit zichzelf, van binnen uit in beweging komen, het verschil maken . Mensen zijn vanuit hun kern, hun ‘echte’ ik betrokken, ondernemend, verantwoordelijk en hebben behoefte aan menselijk contact en relaties of dit nu is met klanten, met partners of met collega’s. Deze kern is echter vaak verstopt, onzichtbaar, gedoofd en vooroordelen, veronderstellingen en verwachtingen staan relaties in de weg. De uitdaging waar ik voor staat is het mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van deze kern en het werken aan contact en relaties.

Hans Heijnen

Afsluiting met Happinomicsborrel

60mins

About Hans Heijnen

Ik coach en train mensen en begeleid organisaties. Dit doe ik vanuit mijn overtuiging dat mensen die op de juiste manier geraakt worden en echt vanuit zichzelf, van binnen uit in beweging komen, het verschil maken . Mensen zijn vanuit hun kern, hun ‘echte’ ik betrokken, ondernemend, verantwoordelijk en hebben behoefte aan menselijk contact en relaties of dit nu is met klanten, met partners of met collega’s. Deze kern is echter vaak verstopt, onzichtbaar, gedoofd en vooroordelen, veronderstellingen en verwachtingen staan relaties in de weg. De uitdaging waar ik voor staat is het mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van deze kern en het werken aan contact en relaties.

Flyer

Download hier de brochure geluk op het werk

Lokatie

In het mooie Fort Voordorp vindt dit evenement plaats

Lokatie

Adres

Voordorpsedijk 28b
3737 BK Groenekan

meer informatie

Aanmelden

Tickets zijn hieronder verkrijgbaar en via www.dnhacademy.nl

dNHAcademy, happynomics at work

I.v.m. persoonlijke omstandigheden gaat de conferentie Happynomics op 28 oktober a.s. niet door. De aangemelde deelnemers ontvangen hiervan persoonlijk bericht.

Na twee succesvolle conferenties, wordt op 28 oktober 2016 de derde conferentie georganiseerd! Deze staat in het teken van het geluk van medewerkers en het effect op hun prestaties, samenwerken en plezier. In deze conferentie komt u te weten hoe u in plaats van ‘human resource manager’ op kunt treden als ‘happy resources manager’! Gelukkige medewerkers zijn namelijk veel productiever, creatiever en veel beter bestand tegen stress!

De conferentie vindt plaats in Fort Voordorp te Utrecht. Er zullen een keur van gerenommeerde sprekers zijn, zoals organisatiedeskundigen, professoren en wetenschappers.  Het thema geluk in en op het werk roept vele interessante vragen op: Is geluk wel nastrevenswaardig en op het werk realiseerbaar? Maakt werken in organisaties überhaupt gelukkig of kun je beter een zelfstandige ondernemer zijn? Waaraan moet een arbeidsrelatie voldoen om dit mogelijk te maken? Bestaat er empirisch bewijs voor de happy-productive worker these? Zijn er op dit gebied realistische business cases? Kun je wel een relationele cultuur creëren binnen een nog altijd dominerende harde transactionele ondernemingscultuur?

Tijdens de conferentie is er een gezellige lunch, bestaat de mogelijkheid om persoonlijk vragen stellen aan de sprekers en is dit een uitstekende gelegenheid om contacten te leggen met mensen in uw vakgebied. Kortom een moment om stil te staan bij de betekenis van geluk op het werk.